Pheesuasamuth Room at Baan Kamala Fantasea Hotel

This room is a Pheesuasamuth represent for the beautiful lover.

She lives in a giant ocean butterfly cave that is in the sea, Can be transformed into a beautiful woman. First Nations have said she has the blessings of Lord Shiva, she can take out her heart from the body, and can put it in a rock. Her recurrent heart to fight with the god of fire after that was burning with fire Acid burn. She became a demon live in the cave of rocks. And in the long years Rock is a limb she grew out again and finally has a life again. One day she saw the Phra Apai Manee, so she went to live with Phra Apai Manee in a cave. They have a son together named Sin Samuth and they try to escape from her. Pheesuasamuth try to off the track with love. However, she was die by the sound of Phra Apai Manee flute, and the body of Pheesuasamuth became a stone lying on the beach itself until today.

ผีเสื้อสมุทร

ห้องนี้มีชื่อว่า ผีเสื้อสมุทร สื่อใด้ถึง ความรักอันแสนสวยงามที่มีต่อคนรัก และ ความยิ่งใหญ่

นางผีเสื้อสมุทรเป็นตัวละครจากวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี ที่คนรู้จักกันมากที่สุดตัวหนึ่งในวรรณคดีไทยทั้งหมด   แม้จะไม่มีบทบาทมากนักในเรื่อง แต่ก็ถือเป็นต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมด อีกทั้งมีร่างกายสูงใหญ่ รูปร่างอัปลักษณ์   ทำให้คนจดจำนางได้มากขึ้น แต่ก็มักจะจดจำในแง่ร้ายโดยเฉพาะในความอัปลักษณ์ของนาง กักขฬะนั้น นางซ่อนอะไรไว้บ้าง

นางผีเสื้อสมุทร เป็นยักษ์ อาศัยอยู่ในถ้ำซึ่งอยู่กลางทะเล สามารถแปลงร่างเป็นหญิงสาวสวยได้ ชาติก่อนได้พรจากพระอิศวรให้ถอดดวงใจใส่ไว้ในก้อนหินได้ นางจึงกำเริบใจไปต่อสู้กับพระเพลิงจึงถูกไฟกรดเผาจนร่างมอดไหม้ นางก็กลายเป็นปีศาจสิงอยู่ในก้อนหินที่ฝากดวงใจไว้ ครั้นเวลาเนิ่นนานหลายปี ก้อนหินก็มีแขนขา หน้าตางอกออกมา แล้วในที่สุดก็มีชีวิตขึ้นมาอีก วันหนึ่งนางเห็น พระอภัยมณี จึงนึกรักจึงอุ้มไปอยู่กับนางในถ้ำ จนมีลูกชายด้วยกันชื่อ สินสมุทร ต่อมาพระอภัยมณีกับสินสมุทรก็พากันหนีไปจากนาง นางผีเสื้อสมุทรออกติดตามไปด้วยความรัก แต่แล้วนางก็ต้องตายด้วยเสียงปี่ของพระอภัยมณีร่างของนางก็กลับกลายเป็นหิน นอนอยู่ที่ชายหาดริมทะเลนั้นเอ